Δεδομένα απλών αντιδράσεων 
με διαγράμματα 

Μηδενικής τάξης

 Πρώτης τάξης

 

Δεύτερης τάξης

 

Τρίτης τάξης