ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

 1. Να επιλεγεί η σωστή συνέχεια (απάντηση), σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις 
και να αιτιολογηθεί η επιλογή.

ΕΙΣΟΔΟΣ 

                                                                                        

© Copyright: Πολυχρόνης Σ. Καραγκιοζίδης