Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης

Χημικός

 

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Μεταπτυχιακές σπουδές στη διδακτική της χημείας και στην εφαρμογή της πληροφορικής στη χημεία.

Συγγραφέας δεκατριών (13) συγγραμμάτων χημείας, ενός εγχειριδίου και ενός multimedia που αφορούν την αστρονομία. Τα συγγράμματά του απευθύνονται σε καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε φοιτητές και σε μαθητές Λυκείων. Τρία από τα συγγράμματα βρίσκονται σε βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και ένα αναφέρεται στη βιβλιογραφία τεσσάρων σχολικών συγγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.

Δεκαπέντε (15) άρθρα μου έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πολλά άλλα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

Τριάντα δύο (32) εισηγήσεις μου είναι δημοσιευμένες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων.

 Εμπειρία ως μέλος επιστημονικής επιτροπής επιστημονικών συνεδρίων, ως μέλος επιστημονικής επιτροπής δύο επιστημονικών περιοδικών και αρχισυντάκτης επιστημονικού περιοδικού.

Δημιουργός και in vivo παρουσιαστής πρωτότυπων πλανηταριακών προγραμμάτων στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ».

Πολυετή εμπειρία ως επιμορφωτής καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πολυετής προϋπηρεσία ως καθηγητής ιδιωτικής και δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δύο κρατικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας του Υπουργείου Εμπορίου.

Τιμητικό δίπλωμα από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος από το 1997 μέχρι το 2003 και από το 2012 μέχρι το 2022.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης από το 2010 μέχρι το 2012.

Ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης και παλαιότερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εργασιακή προϋπηρεσία: Χημικός βιομηχανίας, Καθηγητής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αναλυτικότερη αναφορά