Για να συνδεθείτε κλικ στην εικόνα, ή εδώή αντιγράψτε το σύνδεσμο:
https://authgr.zoom.us/j/94453588226 στον browser,
στις 17/032021 ώρα 19.30