Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ COVID-19 ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στην Ελλάδα τα συνολικά και τα νέα κρούσματα εδώ

Στην Ελλάδα ημερήσια έκθεση από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας εδώ

Παγκοσμίως εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο excel για επεξεργασία. Κλικ εδώ