ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

1) Νομοθετικό πλαίσιο

2) Σύντομη περιγραφή διαδικασίας

** 3) Διαθέσιμες ερωτήσεις (βάση δεδομένων ή τράπεζα θεμάτων) **

4) Κέντρα εξετάσεων πιστοποίησης

5) Υπόδειγμα διαδικασίας εξέτασης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Επιστροφή