ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

 

Πιστοποιητικό γάμου των γονέων της μητέρας μου

Πιστοποιητικό βαπτίσεως της μητέρας μου

Πιστοποιητικό βαπτίσεως της αδελφής της μητέρας μου

Καταγραφή περιουσιακής καταστάσεως του πατέρα της μητέρας μου για την ανταλλαγή περιουσίας.


Ιορδάνης Μούτος ή Μουτιάδης