ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ


1

Η εκσκαφή του λόφου για τη διάνοιξη δρόμου, αποκάλυψε παλαιότερη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. (εικόνα 1)

Η ασυνέχεια των στρώσεων των πετρωμάτων, στις δύο πλευρές της ρωγμής είναι αποτέλεσμα θραύσης και βίαιης
 μετατόπισης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σεισμού. Φαίνεται ότι η τελευταία στρώση ψηλά, είναι
συνεχής, άρα δημιουργήθηκε μετά το σεισμό. Η ασυνέχεια υπάρχει στα κατώτερα στρώματα.
Οι σεισμοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι τέτοιου είδους, δηλαδή προκύπτουν από τη θραύση πετρώματος,
 ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας σύγκλησης λιθοσφαιρικών πλακών.

 


2

Και στην περιοχή αυτή (εικόνα 2) φαίνεται παλαιότερη σεισμική δραστηριότητα. Φάνηκε και εδώ μετά από εκσκαφή για
διάνοιξη οδικού άξονα. Από το ύψος του ανθρώπου συμπεραίνουμε ότι η μετατόπιση ήταν περίπου 2 με 2,5 μέτρα. Όταν
τέτοιες βίαιες μετατοπίσεις λαμβάνουν χώρα σε υποθαλάσσιο πυθμένα, η ανύψωση των 2 μέτρων σε περιοχή πολλών
τετραγωνικών χιλιομέτρων, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τσουνάμι. Αν στη μέση του ωκεανού το τσουνάμι συναντήσει
καράβι, οι επιβαίνοντες θα αντιληφθούν μια μικρή μόνον ανατάραξη. Όταν όμως φτάσει σε ακτή, ο τεράστιος όγκος νερού
θα προκαλέσει ανύψωση πολλών μέτρων.

 


3

Άλλη μια απόδειξη της μετακίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών φαίνεται στις εικόνες (3), (4) και (5). Οι αλλεπάλληλες στρώσεις ιζηματογενών πετρωμάτων, δημιουργούνται μόνον οριζόντια. Η αλλαγή θέσης ή η πτύχωση των πετρωμάτων, είναι αποτέλεσμα σύγκλησης λιθοσφαιρικών πλακών.


4

 
5

 

Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης

Χημικός Σχολικός Σύμβουλος

www.polkarag.gr