Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ COVID-19 ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στην Ελλάδα τα συνολικά και τα νέα κρούσματα εδώ

Στην Ελλάδα πλήρης στατιστική εδώ

Παγκοσμίως εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο excel για επεξεργασία. Κλικ εδώ

 

 

 

 

---