ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 08/05/2018. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Θερμά συγχαρητήρια στην Υπεύθυνη του ΕΚΦΕ, τους Εκπαιδευτικούς των Σχολείων του Νομού Χαλκιδικής
που μετείχαν στην εκδήλωση και εκπαίδευσαν τους μαθητές τους ώστε να παρουσιάσουν τα πειράματα και
φυσικά στους μαθητές. Η δική μου συμμετοχή ήταν μικρή.

 

 

www.polkarag.gr