13 Μαρτίου 2019

Έκθεση πειραμάτων χημείας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την ημέρα χημείας.

Αμφιθέατρο σχολικού συγκροτήματος 1ου Λυκείου, 1ου Γυμνασίου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης.